แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รมต.ดร.อุตตม สาวนายน ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิตอลชุมชน ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เขียนโดย admin 594
ร่วมงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ (CMECC) เขียนโดย admin 647
ตรวจรับศูนย์ ICT ชุมชน งวดที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 505
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ท่าน้ำท้ายวัดวังแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 451
โครงการออกหน่วยบริการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” บรูณาการร่วมกับ โครงการบริหารส่วนตำบลบ้านด่านยิ้มพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เขียนโดย admin 473
สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 419
งานเถลิงพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย admin 568
ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 549
โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ณ วัดไผ่ลูกช้าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 617
งานพบปะยามเช้า (Morning Meeting) เขียนโดย admin 564

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa