กิจกรรม มี.ค.58

 

 

นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกจัดเก็บข้อมูลโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

         

 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa