ประชาชนทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 308
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 461
GMIS Bill Payment เขียนโดย admin 472
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 605
วิธีการลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 472
โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 391
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 544
โครงการสำรวจ การอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 396
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 288
วันวิสาขบูชา : วันพระพุทธเจ้า (VISAKHA BUCHA Day) เขียนโดย admin 334

หมวดหมู่รอง

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa