ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- ประจำเดือน ตุลาคม 2563

   1. รายงานขอเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับ Tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   2. รายงานขอจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  3. รายงานขอจัดจ้าเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  4.  รายงานขอจัดจ้างทำพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

   1.  รายงานขอจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- ประจำเดือน ธันวาคม 2563

   1.  รายงานขอจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 

   2.  รายงานขอจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน มกราคม 2564

   1.  รายงานขอจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเซ็คระยะตามคู่มือของรถยนต์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa