ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- ประจำเดือน ตุลาคม 2563

   1. รายงานขอเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับ Tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   2. รายงานขอจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  3. รายงานขอจัดจ้าเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  4.  รายงานขอจัดจ้างทำพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

   1.  รายงานขอจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- ประจำเดือน ธันวาคม 2563

   1.  รายงานขอจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 

   2.  รายงานขอจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน มกราคม 2564

   1.  รายงานขอจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเซ็คระยะตามคู่มือของรถยนต์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน มีนาคม 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   2. รายงานขอจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   3. รายงานขอจัดจ้างทำพวงมาลาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   4. รายงานขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   5. รายงานขอจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น M4030 ND เบอร์ 201L เพื่อใช้ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   6. รายงานขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน เมษายน 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบ้า studio 306 se  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   2รายงานขอเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต SIM Card ภายใต้โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   3. รายงานขอจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพะนธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

   1. รายงานขอจัดซื้อ flash Drive เพื่อใช้ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   2รายงานขอจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL-L2370DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน มิถุนายน 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างทำป้าย โรลอัพ (Roll up) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   2. รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

- ประจำเดือน สิงหาคม 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   2. รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มประสิทธิภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   3. รายงานขอจัดจ้างทำหนังสือรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

- ประจำเดือน กันยายน 2564

   1. รายงานขอจัดจ้างทำรูปเล่มสรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   2. รายงานขอจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์โครงการสำรวจภาวะเศณษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   3. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสำรวจภาวะเศษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   4. รายงานขอจัดจ้างทำพัดพลาสติกพิมพ์ลายโครงการสำรวจภาวะเศณษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   5. รายงานขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   6. รายงานขอจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   7. รายงานขอจัดจ้างทำฉากกั้นอะคริลิคกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   8. รายงานขอจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์โครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa