แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 249
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 2047
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันพุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 119
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันอังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดบ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 109
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เขียนโดย admin 147
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 287
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 422
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 759
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สอ.60 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล) เขียนโดย admin 1093
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขียนโดย admin 613
สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 เขียนโดย admin 597
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 552
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 815

หมวดหมู่รอง