เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 68
รายละเอียดการสำรวจโครงการ เขียนโดย admin 74
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันจาตุรงคสันนิบาต" เขียนโดย admin 82
GMIS Bill Payment เขียนโดย admin 116
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 268
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 247
วิธีการลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 142
โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 145
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 225
โครงการสำรวจ การอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 151
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 101
วันวิสาขบูชา : วันพระพุทธเจ้า (VISAKHA BUCHA Day) เขียนโดย admin 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 243
ประชาสัมพันธ์โครงการ เขียนโดย admin 205
สิ่งพิมพ์ / แผ่นปลิว เขียนโดย admin 1040
วันมาฆบูชา : Magha Puja Day เขียนโดย admin 117
การลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi เพื่อประชาชนโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 147
Road Map แผนการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 196
โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 118
บทวิเคราะห์ / Infographic เขียนโดย admin 1261
จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 171
สำรวจความพิการ พ.ศ.2560 (สคพ.2560) เขียนโดย admin 142
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 133
แนวโน้มคนไทย ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น เขียนโดย admin 138
ครัวเรือนไทย กับ การลงทุน เขียนโดย admin 114
เรื่องน่ารู้.....จากมาดี เขียนโดย admin 126
-------------------------------------------- เขียนโดย admin 244
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 154
เด็กไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 151
พระราชกำหนด การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 139
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 178
สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 204
แผนผังจุดบริการประชาชน ทางแยกที่สำคัญ ของทางหลวงหมายเลข ๑๑ เขียนโดย admin 158
รายชื่อจุดตรวจร่วมบังคับใช้กฏหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 188
ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 185
การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 168
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เขียนโดย admin 260
แนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ "NSO โปร่งใส" เขียนโดย admin 211
ทำไม ? ต้องสำรวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย เขียนโดย admin 224
ค่านิยม “การให้และรับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖o เขียนโดย admin 275
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 240
39 อาชีพสงวนสำหรับคนไทย เขียนโดย admin 217
ตรากระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 218
บทสรุปสำหรับภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 236
กรอบแนวคิดโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เขียนโดย admin 206
สรุปผลที่สําคัญการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2558) เขียนโดย admin 245
ประโยชน์สำมะโนอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 261
ชะลอความเสื่อมของไตด้วยคลินิกชะลอไตเสื่อม เขียนโดย admin 249
ขยายผลการดำเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วประเทศ เขียนโดย admin 213
ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้คนไทยเข้าถึงทุกคน เขียนโดย admin 186
รัฐบาลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี เขียนโดย admin 208
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ภัยเงียบมุนษย์เงินเดือน เขียนโดย admin 230
ฝ่าเเรงขับสำคัญ สู่การเปลี่ยนแปลง เขียนโดย admin 240
9 อาชีพน่าอิจฉา และเงินเดือนทะลุล้าน เขียนโดย admin 286
ประสานกำลังทุกหน่วยงาน แก้ไขปัญหาถนนยุบตัว เขียนโดย admin 258
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 260
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2560 เขียนโดย admin 258
พัฒนากำลังคนสู้ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 261
ขับเคลื่อนประเทศไทย๔.๐ เขียนโดย admin 210
ประชารัฐรวมหัวใจสู้ภัยเเล้ง เขียนโดย admin 263
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 275
โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงเเรมเเละเกสต์เฮาส์ เขียนโดย admin 228
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าเเละธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 229
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ( ไตรมาส 2 ) เขียนโดย admin 219
รายงานภาวะการทำงานของประชาชนทั่วไป เดือน เมษายน 2559 เขียนโดย admin 217
สรุปข่าวเกษตรอุตรดิตถ์ในการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) เขียนโดย admin 308
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 252
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่คนไทยได้รับ เขียนโดย admin 236
ผลกระทบการมีลูกในวัยรุ่น เขียนโดย admin 219
ชีวิตคนไทย เขียนโดย admin 230
สถิติชี้ คนทำงาน ต้องการรายได้เสริม เขียนโดย admin 191
สมดุลงาน สมดุลชีวิต ครอบครัวมีสุข เขียนโดย admin 258
รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 229
กิจกรรมออนไลน์ยอดนิยม เขียนโดย admin 236
ประชาชนทั่วไป เขียนโดย admin 538

หมวดหมู่รอง