เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 29
รายละเอียดการสำรวจโครงการ เขียนโดย admin 37
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันจาตุรงคสันนิบาต" เขียนโดย admin 57
GMIS Bill Payment เขียนโดย admin 86
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 249
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 218
วิธีการลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 125
โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 127
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 206
โครงการสำรวจ การอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 130
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 85
วันวิสาขบูชา : วันพระพุทธเจ้า (VISAKHA BUCHA Day) เขียนโดย admin 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 221
ประชาสัมพันธ์โครงการ เขียนโดย admin 183
สิ่งพิมพ์ / แผ่นปลิว เขียนโดย admin 1013
วันมาฆบูชา : Magha Puja Day เขียนโดย admin 102
การลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi เพื่อประชาชนโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 127
Road Map แผนการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 170
โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 105
บทวิเคราะห์ / Infographic เขียนโดย admin 1240
จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 152
สำรวจความพิการ พ.ศ.2560 (สคพ.2560) เขียนโดย admin 127
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 119
แนวโน้มคนไทย ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น เขียนโดย admin 123
ครัวเรือนไทย กับ การลงทุน เขียนโดย admin 101
เรื่องน่ารู้.....จากมาดี เขียนโดย admin 111
-------------------------------------------- เขียนโดย admin 235
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 137
เด็กไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 133
พระราชกำหนด การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 125
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 160
สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 187
แผนผังจุดบริการประชาชน ทางแยกที่สำคัญ ของทางหลวงหมายเลข ๑๑ เขียนโดย admin 145
รายชื่อจุดตรวจร่วมบังคับใช้กฏหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 169
ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 163
การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 148
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เขียนโดย admin 240
แนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ "NSO โปร่งใส" เขียนโดย admin 188
ทำไม ? ต้องสำรวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย เขียนโดย admin 202
ค่านิยม “การให้และรับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖o เขียนโดย admin 256
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 216
39 อาชีพสงวนสำหรับคนไทย เขียนโดย admin 201
ตรากระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 198
บทสรุปสำหรับภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 218
กรอบแนวคิดโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เขียนโดย admin 192
สรุปผลที่สําคัญการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2558) เขียนโดย admin 228
ประโยชน์สำมะโนอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 245
ชะลอความเสื่อมของไตด้วยคลินิกชะลอไตเสื่อม เขียนโดย admin 228
ขยายผลการดำเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วประเทศ เขียนโดย admin 194
ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้คนไทยเข้าถึงทุกคน เขียนโดย admin 171
รัฐบาลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี เขียนโดย admin 192
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ภัยเงียบมุนษย์เงินเดือน เขียนโดย admin 215
ฝ่าเเรงขับสำคัญ สู่การเปลี่ยนแปลง เขียนโดย admin 221
9 อาชีพน่าอิจฉา และเงินเดือนทะลุล้าน เขียนโดย admin 270
ประสานกำลังทุกหน่วยงาน แก้ไขปัญหาถนนยุบตัว เขียนโดย admin 237
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 239
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2560 เขียนโดย admin 244
พัฒนากำลังคนสู้ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 241
ขับเคลื่อนประเทศไทย๔.๐ เขียนโดย admin 196
ประชารัฐรวมหัวใจสู้ภัยเเล้ง เขียนโดย admin 244
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 255
โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงเเรมเเละเกสต์เฮาส์ เขียนโดย admin 207
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าเเละธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 214
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ( ไตรมาส 2 ) เขียนโดย admin 202
รายงานภาวะการทำงานของประชาชนทั่วไป เดือน เมษายน 2559 เขียนโดย admin 203
สรุปข่าวเกษตรอุตรดิตถ์ในการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) เขียนโดย admin 281
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 224
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่คนไทยได้รับ เขียนโดย admin 211
ผลกระทบการมีลูกในวัยรุ่น เขียนโดย admin 199
ชีวิตคนไทย เขียนโดย admin 216
สถิติชี้ คนทำงาน ต้องการรายได้เสริม เขียนโดย admin 176
สมดุลงาน สมดุลชีวิต ครอบครัวมีสุข เขียนโดย admin 238
รอบรู้สถิติ เขียนโดย admin 217
กิจกรรมออนไลน์ยอดนิยม เขียนโดย admin 222
ประชาชนทั่วไป เขียนโดย admin 524

หมวดหมู่รอง