ทำบุญเยี่ยมวัด

นายจิรพล  รอดบาง สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชน ณ วัดธรรมมาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์