ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

dscf6236

26 สิงหาคม 2557
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์