ร่วมงานเกษียณราชการ

img 1097

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดติถ์ ได้เข้าร่วมงานเกษียณราชการ
ของชาวสถิติภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ณ.โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท
อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก