ร่วมบันทึกเทป 5 ธันวาคม 25557

 

 

นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุ