บันทึกเสียงถวายพระพร

 

 

นางศุภกานต์ พรหมน้อย หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมข้าราชกา