รับสมัครพนักงานราชการ 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ ในระหว่างวันที่ 20-28 มกราคม 2558 รายละเอียดตามเอกสาร