กิจกรรม มี.ค.58

 

 

นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกจัดเก็บข้อมูลโครงการหน่วย