สถิติน่าสนใจจังหวัด

ข้อมูลปริมาณขยะ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลปริมาณขยะ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

trash ปี 2562
trash ปี 2561

 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa