สถิติน่าสนใจจังหวัด

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

rainy-icons ปี 2562
rainy-icons ปี 2561
rainy-icons ปี 2560

 

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa