Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้47
เมื่อวาน9
อาทิตย์นี้56
เดือนนี้341
ทั้งหมด35381

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • utradit

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

โครงสร้างและอัตรากำลัง

nso personal2

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย