ข่าวมาใหม่

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 184
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) เขียนโดย admin 148
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันพุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาภูเวียง หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 180
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มและพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 190
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อำเภอลับแล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 168
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 184
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 150
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 169
การสร้างฝายทดน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในเขต ตำบลผักขวง ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 207
โครงการผนึกกำลังเพื่อสนับสนุน การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย admin 226