แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มและพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 306
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อำเภอลับแล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 292
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 335
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 262
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 300
การสร้างฝายทดน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในเขต ตำบลผักขวง ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 362
โครงการผนึกกำลังเพื่อสนับสนุน การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย admin 341
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับพื้นที่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 327
ท่านรองฯไพโรจน์ บุญลือ (รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ) ตรวจราชการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (สอ.60) เขียนโดย admin 465
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนประชานิมิต หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เขียนโดย admin 319