รับสมัครพนักงานราชการ 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ ในระหว่างวันที่ 20-28 มกราคม 2558 รายละเอียดตามเอกสาร

สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

ความหมายของContent: สารสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้จัดทำ
รูปแบบการนำเสนอ: Pdf
กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย