แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 49
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 119
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 242
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 227
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืน ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 199
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 144
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 130
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 130
ผลการสำรวจภาวะภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 153
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 165
ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 214
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สอ.60 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล) เขียนโดย admin 1428
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขียนโดย admin 742
สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 เขียนโดย admin 877
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 706
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 1024

หมวดหมู่รอง