แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 190
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 336
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 331
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 334
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืน ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 293
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 230
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 212
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 220
ผลการสำรวจภาวะภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 260
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 259
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สอ.60 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล) เขียนโดย admin 1540
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขียนโดย admin 819
สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 เขียนโดย admin 983
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 785
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 1134

หมวดหมู่รอง