แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 153
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 243
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 291
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 296
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืน ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 255
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 198
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 183
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 184
ผลการสำรวจภาวะภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 214
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 223
ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 265
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สอ.60 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล) เขียนโดย admin 1499
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขียนโดย admin 789
สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 เขียนโดย admin 958
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 759
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 1104

หมวดหมู่รอง