แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 124
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 214
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 277
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 277
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืน ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 239
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 184
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 167
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 172
ผลการสำรวจภาวะภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 198
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 208
ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 252
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สอ.60 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล) เขียนโดย admin 1478
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขียนโดย admin 779
สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 เขียนโดย admin 935
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 750
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 1081

หมวดหมู่รอง