แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 124
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 214
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 277
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 277
การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืน ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 239
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 184
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 167
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 172
ผลการสำรวจภาวะภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 198
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 208

หมวดหมู่รอง