ประชาชนทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 232
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 281
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 393
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันจาตุรงคสันนิบาต" เขียนโดย admin 353
GMIS Bill Payment เขียนโดย admin 389
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 524
วิธีการลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 411
โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 349
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 472
โครงการสำรวจ การอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 353

หมวดหมู่รอง

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa