ประชาชนทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 54
แนวโน้มคนไทย ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น เขียนโดย admin 60
ครัวเรือนไทย กับ การลงทุน เขียนโดย admin 40
เรื่องน่ารู้.....จากมาดี เขียนโดย admin 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เขียนโดย admin 125
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 56
เด็กไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 63
พระราชกำหนด การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 51
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 62
สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 71

หมวดหมู่รอง