ประชาชนทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้คนไทยเข้าถึงทุกคน เขียนโดย admin 93
รัฐบาลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี เขียนโดย admin 130
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ภัยเงียบมุนษย์เงินเดือน เขียนโดย admin 146
ฝ่าเเรงขับสำคัญ สู่การเปลี่ยนแปลง เขียนโดย admin 123
9 อาชีพน่าอิจฉา และเงินเดือนทะลุล้าน เขียนโดย admin 166
ประสานกำลังทุกหน่วยงาน แก้ไขปัญหาถนนยุบตัว เขียนโดย admin 137
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 142
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2560 เขียนโดย admin 169
พัฒนากำลังคนสู้ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 135
ขับเคลื่อนประเทศไทย๔.๐ เขียนโดย admin 137

หมวดหมู่รอง