แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 473
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ. 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 554
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ. 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 480
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน พ.ศ. 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 569
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "ต่อการบริหารงานของรัฐบาล ปี 2558" เขียนโดย admin 637
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล ปี 2559" เขียนโดย admin 552
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1 เขียนโดย admin 663

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa