แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 502
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ. 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 589
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน พ.ศ. 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย admin 600
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "ต่อการบริหารงานของรัฐบาล ปี 2558" เขียนโดย admin 664
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล ปี 2559" เขียนโดย admin 579
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1 เขียนโดย admin 702

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa