สถิติน่าสนใจจังหวัด

ข้อมูลผู้พิการ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข้อมูลผู้พิการ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 wheelchair ปี 2562 
 wheelchair ปี 2561

Gov  Ginfo  datadigi4  pmqa